Nieuwe gezondheidsmaatregelen en versoepeling van de lockdown

We kunnen er niet aan ontsnappen; de woorden « virus »en « corona » horen we overal en verschijnen in vele artikelen van de geschreven of digitale media.

Daarnaast is de situatie dermate ingewikkeld dat het niet eenvoudig is echt een idee te krijgen van de situatie en de veranderingen op korte termijn.

Versoepeling van de lockdown, wat mag wel en wat mag niet, op hand zijnde datums worden vermeld of geschreven; 11 mei, 1 juni? Wat kan je verwachten? Wat kan je doen?

Samen met onze klanten spreken we regelmatig over de lockdown en de eventuele heropening van de grenzen. Over de aanpak van de situatie en de lockdown verschillen de meningen van de politieke leiders van de getroffen landen.  Informatie en advies verstrekken is een zeer heikele kwestie geworden.

Het probleem schuilt niet zozeer in het tekenen van de notariële aktes, maar in de noodzakelijke reis tussen Nederland en het (nieuwe) huisadres in Frankrijk, wanneer dit écht onvermijdbaar is.

Op het moment is het niet mogelijk om door België te reizen noch binnen Frankrijk.

Dit blijft waarschijnlijk voorlopig nog zo, ook na 11 mei, behalve wanneer de Belgische en Franse regeringen in de tussentijd de regels versoepelen, zodat dergelijke reizen door beide landen weer toegestaan zullen zijn.

BELGIË:              In theorie zijn de grenzen tussen Frankrijk en België en België en Nederland niet gesloten, maar wordt er aan weerszijden extra gecontroleerd op naleving van de lockdown maatregelen, die door beide landen genomen zijn om verspreiding van het virus te verhinderen.

Sinds zes weken is het niet meer mogelijk, behalve voor dringende zaken, de Frans Belgische grens over te steken. Sinds het begin van de lockdown is het grensverkeer aan strikte regels gebonden. België heeft sinds 18 maart beperkende maatregelen getroffen. Hierdoor is reizen beperkt en moet hiervoor toestemming gegeven zijn. Grensverkeer is onder bepaalde voorwaarden toegestaan, met name voor werknemers of transportbedrijven.

A La Une:        In « A la Une» van de maand mei, hebben wij drie Franse artikelen voor u uitgezocht en vertaald. Twee recente mediaberichten betreffen de versoepeling van de lockdown in Frankrijk en de nieuwe gezondheidsmaatregelen, die door de Franse regering genomen zijn.

U kunt de artikelen lezen (Nederlandse versie), door op de volgende links te klikken:

Service Public: Geleidelijke afbouw van de lockdown vanaf 11 mei 2020
La Nouvelle République: Afbouw van de lockdown: reizen binnen Frankrijk
Schriftelijke verklaring reden tot verplaatsing: Toepassing van artikel 3 van verordening 23 maart 2020. Downloaden en invullen.

Het is niet verstandig dat ik u vertel wat u wel of niet moet doen.

Mijn doel is u zo goed mogelijk te informeren en wij hopen dat dit gelukt is.
Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.