Ondertekenen van een voorlopige koopakte (Deel 1) – juni 2018

Dit zijn de 8 fouten die u moet voorkomen U heeft een overeenkomst bereikt om het appartement, het huis of de boerderij van uw dromen te kopen, of – aan de ander kant – om uw onroerend goed te verkopen, en u maakt zich klaar om de voorlopige koopakte te ondertekenen. De euforie van het […]

Notariskosten, wie? Wat? Hoeveel? Aan wie? (Deel 2) – Mei 2018

Wat betaalt de notaris aan de schatkist? De notaris ontvangt namens de Schatkist een aantal rechten en belastingen. Hij kan de akte alleen in ontvangst nemen als de overeenkomstige bedragen van tevoren aan hem zijn betaald. Registratierechten en kadastrale rechten, of btw: afhankelijk van het feit of het pand oud of nieuw is, zijn er […]

Notariskosten, wie? Wat? Hoeveel? Aan wie? (Deel I) – april 2018

Wie betaalt de notariskosten? De kosten van de verkoopakte worden betaald door de koper van het onroerend goed (artikel 1593 van de Code civil [het Burgerlijk wetboek]). In bepaalde gevallen kan de verkoper echter overeenkomen dat hij deze betaalt. In dit geval wordt de prijs ‘acte en mains’ of ‘contrat en mains’ genoemd. De bedragen […]

Diagnose van energieprestatie (DPE) – maart 2018

De diagnose van energieprestatie (diagnostic de performance énergétique – DPE) geeft informatie over de energieprestatie van een woning of een gebouw, door zijn energieverbruik en zijn impact met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen te schatten. De diagnose sluit aan op de energiepolitiek die op Europees niveau is bepaald, om het energieverbruik van gebouwen te […]

Verklaring van het afronden van het werk

De eigenaar van een stedenbouwkundige vergunning (of de persoon die de werkzaamheden heeft begeleid, bijvoorbeeld de architect) moet een verklaring van het afronden van het werk sturen naar de gemeente om het einde van de werkzaamheden te melden. Waar gaat het om? De verklaring van het afronden van het werk is een document waarmee het […]

De gevallen van vrijstelling van o.g. overwaarde

Wanneer u een huis, een appartement of welk onroerend goed dan ook verkoopt voor een hogere prijs dan de prijs waarvoor u het heeft gekocht, dan realiseert u de zogenaamde onroerendgoed-overwaarde. De overwaarde vertegenwoordigt het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs. Deze overwaarde is in principe belastbaar, maar gelukkig bestaan er meerdere gevallen waarbij […]

Voorlopige koopakte en verkoopbelofte – januari 2018

WAT ZIJN DE VERSCHILLEN? Voordat u bij de notaris langsgaat, kunt u vooraf uw kooptransactie zeker stellen dankzij de voorcontracten: de verkoopbelofte en de voorlopige koopakte. Maar hoe kunt u het ene contract van het andere onderscheiden? En wat zijn de voordelen en nadelen van beide contractvormen? Wat is de verkoopbelofte? De verkoopbelofte verplicht alleen […]