Het bloot eigendom schenken

Het overdragen van uw vermogen kan vervroegd worden gedaan, tijdens uw leven. De splitsing van eigendom is hiervoor een middel. Deze methode maakt het mogelijk om het eigendom van een goed te verdelen tussen vruchtgebruiker en bloot eigenaar, terwijl u tegelijkertijd een fiscale optimalisering teweegbrengt.  Het eigendomsrecht is bepaald in artikel 544 van de Code […]

De Brexit en de Franse vastgoedmarkt

Actualiteit: Terwijl Boris Johnson verstoppertje speelt met de Europese Unie wat de Brexit betreft, vragen steeds meer Britten zich af of het wel handig is om hun Frans onroerend goed aan te houden. Een vertrek uit de EU ‘zonder overeenstemming’ zou hen aan kunnen sporen om snel te verkopen! Als waarschuwingsteken van Halloween en tegen […]

Voorkooprechten

        Wanneer hij onroerend goed koopt, kan de koper verdrongen worden door een andere speler, vanwege de rechten van voorkoop die zich doen gelden.  Het ‘DPU’ (droit de préemption urbain), het stedelijk recht van voorkoop, maakt het mogelijk voor lokale lagere overheden om bepaalde projecten (stadsontwikkeling, bouw van voorzieningen, …) uit te voeren, […]

Eerste stappen in het regelen van een erfenis

Wanneer iemand overlijdt, moet men eerst vaststellen of deze persoon schriftelijke bepalingen heeft opgesteld, zodat het mogelijk is om de erfenis te regelen volgens zijn laatste wensen, terwijl tegelijkertijd de wettelijke regels nageleefd worden. Eerste stappen bij het regelen van een erfenis De rol van de notaris is op dat moment van groot belang. Hij […]

Onroerendgoedlening: risico verkeerde informatie

Liegen op het moment dat u aan het onderhandelen bent over uw onroerendgoedlening is niet zonder risico. De risico’s die u loopt, als u liegt, kunnen u duur komen te staan! De hulpmiddelen van uw bank Als u een financieringsaanvraag gaat doen en om te kunnen verifiëren of u werkelijk kredietwaardig bent, beschikt uw bankier […]

Voorlopige koopakte tekenen is geen onschuldige actie

Sommige clausules verdienen namelijk onze volledige oplettendheid. Wat kunt u voorzien als opschortende voorwaarde? De voorlopige koopakte bevat in het algemeen voorwaarden volgens welke de verkoop pas definitief kan zijn, wanneer aan deze voorwaarden is voldaan. Dit worden de opschortende voorwaarden genoemd. De meest voorkomende opschortende voorwaarden zijn de volgende: het verkrijgen van een lening […]

Principeakkoord: waarmee stemt de bank in?

Het principeakkoord maakt het mogelijk om verschillende elementen van een toekomstig contract tussen twee of meerdere partijen vast te leggen. Het is belangrijk om even goed stil te staan bij dit document, dat de bron is van vele disputen, zodat alle verwarring tijdens de aanvraag voor een onroerendgoedlening voorkomen kan worden. Beschrijving van het principeakkoord […]

Op mijn grond mag niet meer gebouwd worden

Welke oplossingen zijn er? U heeft grond gekocht om uw droomhuis te laten bouwen. Maar wanneer u klaar bent om de bouwwerkzaamheden te starten, krijgt u slecht nieuws. In de tussentijd mag er op het terrein niet meer gebouwd worden. Hoe is dat mogelijk en wat kunt u doen in deze situatie? Waarom deze verandering? […]

De werkzaamheden die van de overwaarde kunnen worden afgetrokken

Houd hier rekening mee om de te belasten overwaarde te verlagen Of u de woning nu gekocht heeft of heeft gekregen via een schenking of erfenis, het is mogelijk om aan zijn oorspronkelijke waarde sommige van de sindsdien uitgevoerde werkzaamheden toe te voegen. De regel: als u uw woning ten minste 5 jaar heeft gehouden, […]

Seizoenverhuur: U verhuurt uw tweede huis

Let op: de tijden zijn aan het veranderen. De Elan-wet bepaalt een verhoging van de strafmaatregelen en financiële maatregelen tegenover verhuurders die geen rekening houden met de geldende voorschriften, zoals degenen die hun gemeubileerde toeristenwoning niet registreren in een gemeente waar dat verplicht is gesteld. Zij riskeren in de toekomst een boete van 5.000 euro, […]