Vrijstellingen voor de erfbelasting

op 1 januari 2019

Belastbare nettoactiva

Belastbare nettoactiva = activa – passiva
Bij het vaststellen van de belastbare netto activa houdt men rekening met de activa (inventaris van de eigendommen) en de passiva (de schulden). Deze belastbare netto activa wordt tussen alle erfgenamen verdeeld naar gelang de volgorde van de erfgenamen. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele eerdere giften en dit vertegenwoordigt uw belastbare netto activa.

Belastbaar deel

De erfgenamen kunnen in aanmerking komen voor een percentage voor persoonlijke aftrek (dit percentage is afhankelijk van hun verwantschap met de overledene en hun persoonlijke situatie) op voorwaarde dat zij hier geen gebruik van hebben gemaakt in de 15 voorafgaande jaren van het overlijden.
Belastbaar deel = belastbaar nettoactiva – persoonlijke aftrek
De aftrek is:

  • 100 000 € voor een kind, een vader of moeder;
  • 15 932 € voor een broer of zus;
  • 7 967 € voor een neef of nicht;
  • 1 594 € waar geen aftrek van toepassing is.

Gehandicapte personen, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor een extra aftrek van 159 325 €.

Tarief

BELANGRIJK: de weduwe/weduwnaar of overlevende met een geregistreerd partnerschap, hoeft geen erfbelasting te betalen.

Er wordt een verschillend tarief op dit belastbaar deel toegepast, dat afhankelijk is van de hoedanigheid van de erfgenaam.

Erfgenamen in rechte lijn

Er wordt een progressief tarief toegepast.

Toepasselijk tarief  Toepasselijke schaal
Niet meer dan 8 072 € 5 %
Tussen 8 072 € en 12 109 € 10 %
Tussen 12 109 € en 15 932 € 15 %
Tussen 15 932 € en 552 324 € 20 %
Tussen 552 324 € en 902 838 € 30 %
Tussen 902 838 € en 1 805 677 € 40 %
Meer dan 1 805 677 € 45 %

Broers en zussen

Toepasselijk tarief Toepasselijke schaal
Minder dan 24 430 € 35 %
Meer dan 24 430 € 45 %

Wanneer u als broer of zus van de overledene een nalatenschap erft, komt u eveneens in aanmerking voor vrijstelling voor erfbelasting als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • u bent alleenstaand, weduwe /weduwnaar, gescheiden of van tafel en bed gescheiden op het moment van overlijden;
  • u bent ouder dan 50 jaar of gehandicapt op het moment van overlijden;
  • u was permanent wonende met de overledene in de 5 jaar voorafgaand aan het overlijden.

Overige erfgenamen:
Zij worden belast met een percentage van 60 %.