Notariskosten van een nalatenschap?

Na overlijden van een naaste, moeten de erfgenamen naast de successierechten ook de notariskosten betalen. De kosten variëren naar gelang de aard van de bijdrage van de rechtsbeoefenaar.

Zodra de notaris door de naasten aangewezen is, zal hij een aantal taken uitvoeren, waaronder het nauwkeurig vaststellen van alle erfgenamen, het raadplegen van de centrale database van testamenten of het controleren van een eventuele schenking tijdens het leven van de overledene.

De notariskosten komen overeen met het gehele bedrag dat aan de notaris voor zijn werkzaamheden uitbetaald wordt.

Deze kosten bevatten:

  • gereguleerde tarieven. Deze zijn van toepassing op de vergoeding van de notaris of bezoldiging. Deze variëren naar gelang de aard van de notariële akte.
  • niet-gereguleerde tarieven. Deze variëren naar gelang de geleverde diensten.

Bij de hervorming van de wet in 2016 is een nieuwe vergoedingstabel van notariële aktes tot stand gekomen. Voor sommige aktes (notariële akte, inventaris), worden vaste tarieven gehanteerd en voor andere is het tarief proportioneel. In dit laatste geval worden de kosten van de notariële aktes berekend met een percentage van het onroerend goed of op basis van de bruto activa van de nalatenschap wanneer de akte de gehele nalatenschap betreft (aangifte van de nalatenschap, verdeling van de nalatenschap).