Diensten

Onze diensten in het kort

Wij zijn bereid om deze hieronder genoemde behandeling in overleg en in samenwerking met onze Notaris voor u te regelen. Wij zijn hierin ervaren en in overleg met alle betrokken partijen kunnen deze stappen via ons kantoor gerealiseerd worden.

  • De verklaring van erfrecht, in het kort: In een verklaring van erfrecht verklaart een Notaris wie overleden is, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij erfgenaam zijn.
  • Volmachten: Door de volmacht worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde erfgenaam.
  • “Attestation de propriété” Eigendomsoverdracht verklaring: De overdracht van het eigendom van een onroerende zaak aan de erfgenamen vindt plaats via een notariële akte genoemd “Attestation de propriété”.

Taal & communicatie met Frankrijk

Afspraken, zowel schriftelijk als verbaal, met alle betrokken partijen, de erfgenamen, de langstlevenden en de Notaris kunnen door ons bureau geregeld/ behandeld worden.

Ondersteuning bij afhandeling van de notariële akten. Gevoelige en gecompliceerde clausules van de definitieve akten zullen door ons vertaalbureau vertaald. Alles in duidelijke taal, dus u weet en begrijpt alles wat u tekent.

U hoeft niet naar Frankrijk: Door middel van een machtiging, kunnen wij ervoor zorgen dat U niet naar Frankrijk hoeft te reizen om de definitieve akte te laten passeren , u bespaart hiermee kosten.
Onze kantoor is bevoegd door het notariskantoor om machtigingen te certificeren. Het ondertekenen van de machtigingen vindt plaats in Nederland in mijn aanwezigheid, op een van tevoren afgesproken locatie.

Op uw verzoek; de verkoop van uw woning

Bij de verkoop van uw huis komt heel wat kijken. Het is meer dan ‘even de verkoopprijs bepalen’ en een bord in de tuin plaatsen. Met France Pro Consult bent u verzekerd van en objectief advies.

Met onze onderscheidende werkwijze zorgen wij dat u het maximale resultaat uit de verkoop van uw woning haalt.